ViboR
Vibor > Storitve > Notranja pravila
NOTRANJA PRAVILA
Zagotavljanje pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov
Kaj so notranja pravila (NP)? Kdo mora sprejeti notranja pravila? Zakaj notranja pravila? Kje vam lahko pomaga VIBOR?
Kaj so notranja pravila (NP)?

NP so interni pravni akt organizacije, ki ureja in v obliki pravil oziroma navodil določa izvajanje zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki. V praksi pa predstavlja še en način za izboljšavo poslovanja.


vir: Potrjevanje notranjih pravil in vzorčnih notranjih pravil

Uvedba in sprejem notranjih pravil je pomembna predvsem iz vidika zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA/(Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) namreč pravno veljavnost veže na obstoj (in izvajanje) potrjenih notranjih pravil.


Posamezni subjekti lahko svoja noranja pravila pošljejo v potrditev Arhivu RS. Le-ta preveri skladnost pravil z zakonodajo in enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ). Če se pri pregledu skladnost ugotovi, se pravila potrdi. S tem se hranjenemu gradivu zagotovi pravna veljavnost že na podalgi zakona.

Kdo mora sprejeti notranja pravila?

• Javnopravna oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, in ponudnik storitve zajema in hrambe oziroma spremljevalnih storitev.


• Druge osebe sprejmejo NP po lastni presoji oziroma, če to zahteva drug zakon.


Organizacija, ki bo zajemala ali hranila gradiva v elektronski obliki, lahko skladno z 18. členom ZVDAGA pripravi notranja pravila. Javnopravne osebe obvezno, osebe zasebnega prava prostovoljno. Javnopravne osebe pripravljena notranja pravila pošljejo v potrditev Arhivu RS na podlagi določil 19. člena ZVDAGA. Sam postopek potrjevanja notranjih pravil podrobneje določa 9. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva /UVDAG/ (Uradni list RS, št. 42/17).

Zakaj notranja pravila?

Z vpeljavo notranjih pravil uredimo zakonsko skladno hrambo dokumentov v elektronski obliki. Tekom uvedbe notranjih pravil natančno popišemo in definiramo postopke zajema in upravljanja dokumentacije v ključnih procesih in sistemih.


Predvsem pa se natančno opredeli vloge posameznih zaposlenih in odgovornih oseb pri celotnem postopku digitalizacije dokumentacije.

Kje vam lahko pomaga VIBOR?

• Glede na trenutno stanje pri delu z dokumentacijo vam pripravimo lastna notranja pravila ali pa izberete vzorčna notranja pravila.


• Svetujemo vam pri optimizaciji poslovanja pri prehodu na elektronsko poslovanje in hrambo.


• Pomagamo vam identificirati morebitna tveganja pri prehodu na elektronsko poslovanje in hrambo.


• Nudimo vam pomoč pri postopku potrjevanja notranjih pravil pri Arhivu RS.


• Posodobitev notranjih pravil zaradi zahtev zakonodaje izvedemo mi, brez dodatnih stroškov.


• Pomagamo vam pri usklajevnju med vami in ponudniki hrambe ali izbiri ponudnika dokumentnega sistema.

Pošljite nam povpraševanje
Vsa polja označena z * so obvezna.
pon.-čet. 7:30 in 16:00, pet. 7:30 in 14:00
Več programske opreme
DocuWare Cloud
Najboljši oblačni dokumentni sistem v svojem razredu, namenjen podjetjem vseh velikosti, ki želijo poleg e-arhiva tudi optimizirati svoje poslovne procese
Preverite več
DocuWare
Z dokumentnim sistemom DocuWare je upravljanje z dokumetni lažje in bolj pregledno.
Preverite več
Blagovne znamke
Pomoč in prijava napake
Za vse izdelke vam zagotavljamo pomoč pri odpravi in reševanju okvar in napak.
Pomoč in prijava napake
© 2023 Vibor d.o.o. Vse pravice pridržane
Produkcija: Kokos Agency