ViboR
Vibor > Storitve > GDPR uredba
GDPR
GDPR uredba
Kaj je GDPR uredba? ZVOP -2 Novosti, ki jih prinaša uredba Pogoste napake
Kaj je GDPR uredba?
S 25. majem je v veljavo stopila nova uredba, ki ureja varstvo osebnih podatkov. GDPR je kratica za Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.
ZVOP -2

Ker splošna uredba prestavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov znotraj EU morajo države članice vsebino in postopke posebej urediti same.


V ta namen je pripravljen predlog zakona ZVOP -2, ki bo urejal postopke in vprašanja. Trenuno je ZVOP -2 še v zakonodajnem postopku in se zato upošteva veljavna zakonodaja na tem področju t.j. ZVOP -1.

Novosti, ki jih prinaša uredba

Za podjetja predstavlja kar nekaj novosti. Večina podjetij že sedaj v večjem delu zavedno ali nezavedno sledi uredbi in tako za ta podjetja uredba ne prinaša večjih novosti. Uredba uvaja razširitev pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Precej strožje pa so zato zahteve na strani upravljalcev in obdelovalcev osebnih podatkov ter pri zbiranju osebnih podatkov. Pomembnejši del nove uredbe predstavlja samoprijavitev upravljalca, najkasneje v 72-ih urah, v primeru kršitve uredbe o varstvu osebnih podatkov. Samoprijavo se izvede informacijskemu pooblaščencu. Prav tako uredba določa tudi uvedbo imenovanja osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO - Data Privacy Officer). Obveznost pa ni vezana na število ljudi zaposlenih v predmetnem podjetju, temveč je za to uredba postavila kriterije, po katerih se ocenjuje ali podjetje pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov potrebuje.

Pogoste napake

• Organizacija vpelje le tehnične vidike varovanja, pozabi pa na organizacijske, predvsem na izobraževanje svojih zaposlenih pri ravnanju z osebnimi podatki.


• Navkljub vpeljanim tehničnimi vidikom varovanja podatkov, le ti, zaradi pomanjkljivih navodili ali pomanjkljive ozaveščenosti zaposlenih, ne dosegajo svojega cilja oziroma namena.


• Pri implementaciji rešitev se vodstvo sicer zaveže k vpeljavi tehničnih in organizacijskih ukrepov, a se izvzame pri samem izvajanju le teh.

Na kaj moramo še posebaj paziti?

Kot že omenjeno, GDPR uredba prinaša številne novosti na področju varovanja osebnih podatkov, med drugim je tudi potrebno preveriti ali je potrebna izvedba učinka tveganja oz. njena prenova.


Pripraviti je potrebno evidence obdelave osebnih podatkov in urediti pogobeno dokumentacijo. Ker se uredba nanaša na celotno podjetje in vse njene interesne skupine, je potrebno uskladiti tudi posamične oddelke podjetja, še posebej kadrovski oddelek, marketinški oddelek ter sodelovanje z zunanjimi izvajalci.

Kadrovski oddelki morajo preveriti katere podatke o zaposlenih zbirajo in kje se nahajajo, preveriti pravno podlago za zbiranje podatkov zaposlenih ter ali je potrebno posodobiti pogodbe zaposlenih.


Marketinški oddelki morajo predvsem paziti na privolitve posameznikov in pregledati obstoječe baze, katere podatke se zbira in pravno podlago za zbiranje le-teh.


Paziti bo potrebno tudi pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki obdelujejo osebne podatke, ki so del vaših baz (primer Računovodski servisi), saj se obveznosti širijo tudi nanje.


O GDPR uredbi, si lahko več preberete na spletni strani Informacijskega pooblaščenca ali na uradnih straneh Evropske unije.

Pošljite nam povpraševanje
Vsa polja označena z * so obvezna.
pon.-čet. 7:30 in 16:00, pet. 7:30 in 14:00
Več programske opreme
ViborApp
Dokumentni sistem ViborApp vam omogoča vse kar organizacija potrebuje za elektronsko poslovanje.
Preverite več
DocuWare
Z dokumentnim sistemom DocuWare je upravljanje z dokumetni lažje in bolj pregledno.
Preverite več
Blagovne znamke
Pomoč in prijava napake
Za vse izdelke vam zagotavljamo pomoč pri odpravi in reševanju okvar in napak.
Pomoč in prijava napake
© 2021 Vibor d.o.o. Vse pravice pridržane
Produkcija: Kokos Agency